Có 1 kết quả:

động từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng diễn tả tình trạng hoặc hành động (tiếng Pháp: verbe).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ việc làm hoặc hành động.