Có 1 kết quả:

động phách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sợ hãi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi. Hết hồn.

Một số bài thơ có sử dụng