Có 1 kết quả:

khám ngộ

1/1

khám ngộ

giản thể

Từ điển phổ thông

sửa lỗi bản in