Có 1 kết quả:

huân chương

1/1

huân chương

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Huy chương thưởng cho người có công.