Có 1 kết quả:

thắng trận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đánh thắng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh bại được quân địch.

Một số bài thơ có sử dụng