Có 1 kết quả:

khuyến đạo

1/1

khuyến đạo

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuyên bảo, chỉ bảo