Có 1 kết quả:

khuyến giới

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khuyên bảo, răn dạy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên bảo, răn dạy.

Một số bài thơ có sử dụng