Có 1 kết quả:

khuyến thuyết

1/1

khuyến thuyết

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuyết phục, khuyên bảo