Có 1 kết quả:

câu hoạch

1/1

câu hoạch

giản thể

Từ điển phổ thông

phác thảo, phác hoạ