Có 1 kết quả:

câu cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn hình học (cách gọi cũ). § Trong hình tam giác vuông, bề ngang ngắn gọi là “câu” 勾, bề dọc dài gọi là “cổ” 股, cạnh dài nhất đối diện với góc vuông gọi là “huyền” 弦. “Câu cổ hình” 勾股形 là tam giác vuông.