Có 1 kết quả:

bao tu nhẫn sỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chịu đựng điều hổ thẹn, nhịn nhục điều nhuốc nhơ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng điều hổ thẹn, nhịn nhục điều nhuốc nhơ.

Một số bài thơ có sử dụng