Có 1 kết quả:

bao xa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuê cả chuyến xe.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cho thuê xe.