Có 1 kết quả:

bắc kinh

1/1

bắc kinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Bắc Kinh (thủ đô của Trung Quốc)

Từ điển trích dẫn

1. Là một vài địa danh cổ.
2. Tên thủ đô của Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thủ đô Trung Hoa lục địa ( peking, beijing ).

Một số bài thơ có sử dụng