Có 1 kết quả:

bắc tông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đời nhà Đường, Phật giáo Thiền tông, sau khi ngũ tổ viên tịch, chia làm “Bắc tông” 北宗 (do Thần Tú sáng lập) và “Nam tông” 南宗 (do lục tổ Huệ Năng sáng lập).
2. Chỉ một tông phái vẽ tranh sơn thủy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngành ở phương Bắc, chỉ chi phái Phật giáo phía bắc Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng