Có 1 kết quả:

bắc qua

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi khác của “nam qua” 南瓜 một loại dưa, bí đỏ. § Tục còn gọi là “uy qua” 倭瓜, “phiên qua” 番瓜.
2. Thứ dưa hấu nhỏ phương bắc, vỏ trắng, rất ngon.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ dưa hấu phương bắc, vỏ trắng, rất ngon.