Có 1 kết quả:

bắc hàn

1/1

bắc hàn

giản thể

Từ điển phổ thông

Bắc Triều Tiên