Có 1 kết quả:

bắc nhạn nam hồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim nhạn ở phương bắc, chim Hồng ở Phương nam, chỉ sự xa cách, người xuôi kẻ ngược.