Có 1 kết quả:

quỹ biên

1/1

quỹ biên

giản thể

Từ điển phổ thông

nằm nghiêng