Có 1 kết quả:

yển xí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rãnh để cho nước dơ thoát ra.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rãnh khơi ra để cho nước dơ thoát ra.