Có 1 kết quả:

thiên tải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghìn năm, chỉ thời gian lâu dài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghìn năm. Chỉ một thời gian lâu dài. Đoạn trường tân thanh : » Nàng rằng thiên tải nhất thì «. ( nghìn năm một thuở ).

Một số bài thơ có sử dụng