Có 1 kết quả:

thiên tải nhất thì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghìn năm mới có một lần. Nghĩa bóng: Cơ hội rất hiếm có. § Cũng nói là “thiên tuế nhất thì” 千歲一時.