Có 1 kết quả:

thăng long

1/1

thăng long

giản thể

Từ điển phổ thông

thành Thăng Long, tên gọi cũ của Hà Nội