Có 1 kết quả:

ngọ thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời giữa trưa, trung ngọ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời vào lúc trưa. Giữa trưa.

Một số bài thơ có sử dụng