Có 2 kết quả:

ngọ sanngọ xan

1/2

ngọ san

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bữa cơm trưa

Từ điển trích dẫn

1. Bữa ăn trưa.