Có 1 kết quả:

ngọ phạn

1/1

ngọ phạn

giản thể

Từ điển phổ thông

bữa cơm trưa