Có 1 kết quả:

bán viên

1/1

bán viên

giản thể

Từ điển phổ thông

nửa vòng tròn