Có 1 kết quả:

bán vạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi loại quần cụt, quần đùi, quần ống ngắn.