Có 1 kết quả:

bán trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn chay nửa ngày — Bữa cơm chay vào lúc giữa trưa.