Có 1 kết quả:

hiệp nghị

1/1

hiệp nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

hiệp nghị, hiệp định, hiệp ước