Có 1 kết quả:

đơn độc

1/1

đơn độc

giản thể

Từ điển phổ thông

đơn độc, một mình, lẻ loi