Có 1 kết quả:

nam băng dương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên biển, là một trong ngũ đại dương, ở gần Nam cực trái đất, quanh năm đóng băng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bể băng giá ở cực nam phía nam trái đất.