Có 1 kết quả:

nam âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhạc của phương Nam.
2. Giọng phương nam.
3. Một loại ca khúc dùng phương ngôn Quảng Châu diễn xướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhạc của phương Nam — Giọng nói, tiếng nói miền Nam.

Một số bài thơ có sử dụng