Có 1 kết quả:

bác cổ thông kim

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học vấn uyên bác, thông hiểu cổ kim. ☆Tương tự: “bác lãm kim cổ” 博覽今古, “bác lãm quần thư” 博覽群書. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Phi bát tuế năng chúc văn, hữu dật tài, bác cổ thông kim, thiện kị xạ, hảo kích kiếm” 丕八歲能屬文, 有逸才, 博古通今, 善騎射, 好擊劍 (Đệ tam thập nhị hồi) Lên tám tuổi, Phi đã giỏi văn, tài nghệ xuất chúng, bác cổ thông kim, cưỡi ngựa bắn cung đều khá, múa kiếm cũng hay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu hết đời xưa, thông suốt đời nay, chỉ người học rộng hiểu nhiều.