Có 2 kết quả:

khoángquán
Âm Hán Việt: khoáng, quán
Unicode: U+535D
Tổng nét: 4
Bộ: bốc 卜 (+4 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Khoáng 磺.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Quán 丱.