Có 2 kết quả:

khoángquán
Âm Hán Việt: khoáng, quán
Tổng nét: 4
Bộ: bốc 卜 (+4 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨一丨一
Thương Hiệt: XT (重廿)
Unicode: U+535D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: guàn ㄍㄨㄢˋ, kuàng ㄎㄨㄤˋ
Âm Quảng Đông: gwaan3, kong3, kwong3

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Khoáng 磺.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Quán 丱.