Có 1 kết quả:

ấn độ dương

1/1

ấn độ dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Ấn Độ Dương

Từ điển trích dẫn

1. “Ấn Độ dương” 印度洋 là một trong năm đại dương trên thế giới (tiếng Anh: Indian Ocean).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên biển lớn ở giữa các Châu Á, Phi, Úc ( océan indien ).