Có 1 kết quả:

nguy biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc không may xảy tới thình lình, có thể gây tai hại.

Một số bài thơ có sử dụng