Có 1 kết quả:

xưởng chủ

1/1

xưởng chủ

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ xưởng, chủ nhà máy