Có 1 kết quả:

xưởng thương

1/1

xưởng thương

giản thể

Từ điển phổ thông

hãng, công ty