Có 1 kết quả:

xưởng phòng

1/1

xưởng phòng

giản thể

Từ điển phổ thông

nhà xưởng