Có 1 kết quả:

xưởng quy

1/1

xưởng quy

giản thể

Từ điển phổ thông

quy định của xưởng, nội quy của xưởng