Có 1 kết quả:

xưởng trưởng

1/1

xưởng trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ xưởng, chủ nhà máy, giám đốc xưởng