Có 1 kết quả:

ách vận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời vận khốn khổ, bi thảm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc khốn cùng, không thoát khỏi được.

Một số bài thơ có sử dụng