Có 1 kết quả:

áp chế

1/1

áp chế

giản thể

Từ điển phổ thông

áp chế, chế ngự, kiềm chế