Có 1 kết quả:

yếm quyện

1/1

yếm quyện

giản thể

Từ điển phổ thông

ảm đạm, thê lương