Có 1 kết quả:

ly thăng

1/1

ly thăng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

centilít