Có 1 kết quả:

lệ sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vẻ mặt giận, nộ dong.
2. Vẻ mặt nghiêm khắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt nghiêm khắc, giận dữ.