Có 1 kết quả:

khứ niên

1/1

khứ niên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

năm ngoái

Từ điển trích dẫn

1. Năm ngoái. ◇Triệu Hỗ 趙嘏: “Đồng lai vọng nguyệt nhân hà xứ, Phong cảnh y hi tự khứ niên” 同來望月人何處, 風景依稀似去年 (Giang lâu cựu cảm 江樓舊感) Cùng đến ngắm trăng, người (cũ bây giờ) ở đâu, Phong cảnh phảng phất mơ hồ như là năm trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm ngoái.

Một số bài thơ có sử dụng