Có 1 kết quả:

khử trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Diệt trừ loài sinh vật nhỏ hại người. Làm cho thật sạch sẽ.