Có 1 kết quả:

sâm si

1/1

sâm si

giản thể

Từ điển phổ thông

so le nhau