Có 1 kết quả:

hữu nghị

1/1

hữu nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

hữu nghị, tình bạn bè, tình bằng hữu